Detail knihy #31

Zpět
Autor #1
Kuchař, Jaroslav - Utěšený, Slavomír (ed.) + kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV
Název
Čeština všední i nevšední; Čtvrtý výběr jazykových koutků Čs. rozhlasu z dialektologie, frazeologie a onomastiky
Nakladatel
Academia
Rok vydání
1972
ISBN
510-21-862
Původ
rozhlas; Čs. rozhlas, stanice Praha; Jazykový koutek Československého rozhlasu
Počet stran
492
Průměrná délka kapitoly
1,95 s.
Řazení kapitol
Tematické
Anotace
Tato kniha navazuje na předchozí svazky Jazykových koutků Československého rozhlasu. Jsou tu ukázky z práce dialektologů, kteří se vypravili do terénu s magnetofonem a dotazníky. Jejich výsledky pak vykládají slova z oblasti práce na poli, řemesel, jídla, oděvu, lidových jmen rostlin a zvířat. Zahrnuta je i čeština, kterou mluví zahraniční Češi. Následují příspěvky o původu a významu některých rčení domácích i mezinárodních. Konec tvoří výklady o vzniku našich příjmení, místních jménech a jménech částí Prahy. Publikace obsahuje přílohu: mapku nářečí českého jazyka.
Tematická oblast #1
Antroponomastika
Konkrétní témata #1
jak vznikala česká příjmení; jména slovanská (jednočlenná/dvoučlenná); jméno Josef a jeho obměny; ženská jména; jméno Anna (původ a jeho obměny); základní typy příjmení; jména mužů podle žen (Václav Kateřiny, Hynek Lidmilin, Mikuláš Anežky, Marušák, Zuzaňák apod.); větná příjmení (sloveso v minulém/přítomném čase, rozkazovacím způsobu, podstatné jméno rozvité přídavným jménem); česká příjmení cizího původu; neprůhledná příjmení (jazykový obyčej, staročeská, zaniklá slova, nářečí, starý pravopis); příjmení z krajového hlediska (po otci, křesťanská, poloha obydlí, národní jména, názvy zemí a krajů, stavení, zaniklá zaměstnání, tělesné vlastnosti, názvy podle zvířat, rostlinné názvosloví, názvy potravin, činnosti osob, materiál); příjmení podle nápadné povahové vlastnosti nositele; příjmení Hroch
Tematická oblast #2
Etnolingvistika
Konkrétní témata #2
magie slova v lidovém jazyce (učení mučení, sliby chyby, kosa na kámen, prach a broky, hrách a kroupy, kost a kůže, darebák darebná); dětské říkanky (enyky benyky, třesky plesky, láry fáry, techtle mechtle, hokus pokus, šišli mišli); hádanky, říkadla a rozpočítadla v lidovém jazyce
Tematická oblast #3
Jazyk a styl jednotlivých autorů a děl
Konkrétní témata #3
pronikání nářečí do literatury (J. Š. Kubín, M. Kršková, J. Kajer, M. Kubátová, J. Horáček); nářečí na mapě klasické české literatury (Naši furianti, Maryša, K. Světlá, B. Němcová, J. Glazarová, J. Herben, L. Stehlík); míra dialektismů v literárních textech; Petr Bezruč - báseň Leonidas (Gigula - Lysá); Klaretův latinsko-český slovník - 39 různých názvů hub; Bezručova báseň 70 000; E. Bass: Lidé z maringotek (piškuntálie); V. Rada, J. Žák: Pan Posleda, přitel študáků (piškuntálové); román Jaromíra Johna - "je to s tebou kucmoch"; J. Š. Baar: Osmačtyřicátníci; pohádka o perníkové chaloupce B. Němcové; slovo "holička/holičky" v literatuře; J. Horáček - Kerkonošský muderlanti ("Pro samý koháty, mitken a šmejhol nebylo v zejmě do baráku ani z něj vidět na kousek sjeta."); F. Hrubín - Říkejte si se mnou
Tematická oblast #4
Jazyková a stylistická problematika překladu
Konkrétní témata #4
dabing amerického filmu Úžasná událost - "piškuntálek"
Tematická oblast #5
Jednotlivá nářečí
Konkrétní témata #5
východočeský akuzativ-nominativ (psi honili kluci, viděl jsem vojáci, poldove honili zloději, dojdi pro rohlici); tvary 1. pádu s koncovkou -ove (synove, strejcove, kosove); charakteristické severovýchodočeské tvaroslovné znaky; charakteristické znaky pro středočeské nářečí (starej, vokno, mlíko); zvláštní tvary přídavných jmen ve středočeském nářečí (stareho, na pravom, velkom, zleho, dobrejm, kyselejm); nářeční škádlivky (cverček cverká na mezi, že ho cverkať nemerzí; debe bele štere rebe); moravismy (zatměl, votměl, dědina, haluz, včil, toť, tož); pejorativní výrazy (ksicht, fotr, handlíř, kšeft); jazyk ve Štokách; starobylá východočeština okolo Střelína u Vratislavi; enklávy češtiny v pohraničních oblastech na Balkáně (rumunská, chorvatská a srbská čeština); našinci ve Spojených státech (tlak americké jazykové struktury, poameričtění); valašské názvosloví hub; ovocná periodizace letního období (v merunkach, v hruškach, ve švestkach); skládanky na mlácení cepem; obrazná rčení se slovy "řešeto" a "řičice"
Tematická oblast #6
Jednotlivá období vývoje češtiny, osobnosti, díla (po roce 1800)
Konkrétní témata #6
František Cuřín: Studie z historické dialektologie a toponomastiky Čech, 1967 (cestopis po českých jazykových krajích v 17. a 18. století); Primus Sobotka: Kratochvilná historie měst a míst v zemích koruny svatováclavské, 1884; Otakar Bystřina: Jak se naši škádlívají, 1924; Atlas ČSSR, 1968; Český jazykový atlas; Slovanský jazykový atlas; Václav Machek: Česká a slovenská jména rostlin, 1954; Antonín Profous: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny; Vladimír Šmilauer: Osídlení Čech ve světle místních jmen
Tematická oblast #7
Jednotlivé rozdíly mezi nářečími
Konkrétní témata #7
ztráta, nebo vkládání samohlásky (kerk, prestýnek, skerze × mlnář, vevrka apod.); krácení × dloužení samohlásek v jednotlivých nářečích (tisic, klučik, knofliček, vokynko, kladivko × móře píva, bréčet, vzádu, bólí); zdroje expresivity v nářečích (f, g, žď); výslovnost "sh": [sch] × [zh]; pestrost nářečních koncovek 3. os. mn. č. (chodí, choďá, chodža, choďeji, choďej, chodijou, chodijó, chodijú, chodija); rozdíly v nářečním tvoření slov (slepice, jalovice - slípka, jalůvka); zdrobněliny (kopýtce, kladívce, kolce, brde, okénce, fajča, fajčisko, kdokolvíček, cosinečko); podoby rodinného jména (Novákovi, Nováků, Nováci, Novákovic, Švejdouc, Kožiké, Juránci, Tomečci, Novákovum, Novákovejma); přídavná jména přivlastňovací (bratrovýho syna, bratrovej syn, bratru syn, tatínkovo sestra, tatínkov sestra, tatínkova klobouk, tatínka bratr, sestry kluk); přidávání částic k ukazovacím zájmenům a příslovcím (tendlecten, tojten, henten, tuten, tentononc, tendlenten, tentoť, támle, semle); zájmenná příslovce času (nynčko, nejčko, íčkrdle, nynie, včilky, teďkonc); deiktická příslovce místa (kdežpak, depa, toťkaj, támhle, tamdlenc, ztamodtaď, vocáť, pocáť); přitakávání (jo, jó, jou, ju, ba, no, m-hm, áno, ba jo, šak, ba arci že jo); keř - kopec, křoví - kopči/kopši; výzkum - zjišťování krajových jazykových rozdílů; do lesa × do háje × do hory; přírodní pojmenování (les, háj, křoví, houštiny, pramen, studánka, kámen, hrb, vrch, cesta, stezka, rostliny a stromy, části stromů, červená × černá jahoda, maliní a ostružiní, houby, lopuchové plody); ptačí a hmyzí říše (kukačka/žežulka, dudek, netopýr, motýl, můra, vosa, včela, sršeň, čmelák, ovád - hovado, slunéčko sedmitečné, chroust, ponrava, žížala, pavouci a brouci, kobylka, ruměnice pospolná, škvor); přírodní jevy (deštivé počasí, meteorologické výrazy, bouřka, sněhové přeháňky, názvy měsíců); označení osob podle pohlaví, věku a příbuzenských vztahů; přátelství, přízeň a kamarád; vlastnosti a činnosti člověka; přezdívky lidí + pojmenování na základě jejich špatné povahy; nešikovnost v lidových rčeních; přirovnání o člověku (vlastnost, činnost, postava, vzhled); výrazy vychytralosti; obytná stavení (části, pokoje, nábytek); zatopíme si; hrnce na kvítí (květník, koflík, puclák, vrhlík); bačkory a papuče (+ v lidových nářečích); kastrol a rendlík; sběračky a kvedlačky; tvoření nářečních pojmenování jídel (zapomenutá pojmenování, náhrady za cizí prvky, nová slova); pokrmy (jídla z brambor, brambory, polévky, posvícenské pečivo, vánočka, štědrovečerní jídelníček, výslužka ze zabijačky, mléko, kucmoch/kaše); polní pozemky (pole, role, lado, lán, sád); pluh a jeho součásti; kosa; sekání a posekání; žít (žnout); pojmenování špatných sekáčů, ženců; pšenice a žito; pojmenování zaschlé květní korunky jablka nebo hrušky; švestky, slívy a trnky; zemědělské názvosloví; řičice/řešeto/síto; výrazy volání na drůbež; druhé, pozdní husy; pojmenování nemocí dobytka (+ porodnické dění); vozhřivka; lesnictví (dřevorubec, práce v lese, sekera, opracovávání dřeva); stavby na řece, lávky a přívozy, mosty; čap a požerák; názvosloví o dobývání českých granátů; krajkářské nástroje, motivy a vzory; psací potřeby; mince a platidla; určování velikosti, míry a poměřování; názvy nemocí v lidovém léčení; infekční choroby; verbování a rukování; chrastítka a rachotivé hračky; hrát si na honěnou; schovávaná s pikolou; míč; hra špaček; házet žabky; klouzačka a klouzat se; vítáme vás a spojení označující návštěvu; lidové tance; posvícení a hodování; koleda; názvy radovánek a kratochvílí (mumraj, merenda, bál); maska a maškaráda; bouřlivá vyvrcholení masopustu (ostatky a končiny); slova pro základ tvorby příjmení
Tematická oblast #8
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými
Konkrétní témata #8
vytlačování germanismů na okraj slovní zásoby (fusakle, kumšt, šmakovat, presovat, fotr, furt, kór, kách, gród); mezinárodní květomluva; zvuky ptáků; původ slova "kamarád"; vliv latiny na dětské hry (pila, trantribus, vogo, škatule)
Tematická oblast #9
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými
Konkrétní témata #9
názvy měsíců ve slovanských jazycích; "míč" ve všech slovanských jazycích