Detail knihy #33

Zpět
Autor #1
Balhar, Jan - Bauer, Jaroslav - Beneš, Pavel - Blažek, Jiří - Fic, Karel - Havlová, Eva - Chloupek, Jan - Jelínek, Milan - Kopečný, František - Krčmová, Marie - Lamprecht, Arnošt - Michálková, Věra - Ohnesorg, Karel - Prokešová, Svatava - Rusínová, Zdenka - Skulina, Josef - Šarapatková, Žofie - Šaur, Vladimír - Ševčík, Oldřich - Šlosar, Dušan - Šrámek, Rudolf - Uher, František
Název
O češtině každodenní
Nakladatel
Blok
Rok vydání
1984
ISBN
47-019-84
Původ
tisk; Rovnost; Jazykové okénko / Jazykové zrcátko
Počet stran
288
Průměrná délka kapitoly
7,5 s.
Řazení kapitol
Tematické
Anotace
Kniha představuje výběr jazykových sloupků, které vycházely od počátku padesátých let v brněnském deníku Rovnost, nejprve pod titulem Jazykové okénko, později jako Jazykové zrcátko. Na přípravě se podílel rozsáhlý kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český v Brně. Námětem byl každodenní jazyk, jak v podobě mluvené, tak psané. Velká pozornost je věnována původu slov. Uvnitř kapitol jsou přiřazeny poznámky na okraji listů informující o obsahu příslušné pasáže textu. Spisovné výrazy jsou vytištěny tučně a nespisovné (nenormativní, slangové, nářeční apod.) kurzívou.
Tematická oblast #1
Interdialekty
Konkrétní témata #1
familiární nespisovné výrazy ve funkci oslovení (Evi; Vlasti; sestři; teti; počkej, Josef; poslyšte, Novák); hovorová adjektiva (gala oblek, extra pokoj, prima oběd + extrovní, primovní/prímovní)
Tematická oblast #2
Jazyková a stylistická problematika překladu
Konkrétní témata #2
problém překladu frazeologických spojení (nosit sovy do Atén - nosit dříví do lesa - nosit vodu do řeky - lít vodu do moře - dávat chléb pekaři - jezdit se svým samovarem do Tuly - nosit uhlí do Newcastlu - chodit do vinohradu s hrozny v zástěře)
Tematická oblast #3
Jazyková stránka médií
Konkrétní témata #3
Závodní výbor ROH a vedení závodu se rozhodly/rozhodli.; rozhlas: pět dud a šest houslí, padesát lázní; noviny: Vstupujeme do týdne, kdy se pracující lid před 25 lety rozhodl pro socialismus.; nekrology: zesnulý, který zakládá významné vědecké pracoviště
Tematická oblast #4
Jednotlivá nářečí
Konkrétní témata #4
Brno a širší hanácké okolí (s Frantem, s tatem, ze škole, ke školi, kde jdeš?, tu to nedávej, přivezu vám to tady, teď/nyní, včil, nejčko, manďa, krchňa, ertepla, ténka)
Tematická oblast #5
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými
Konkrétní témata #5
germanismy: špek a špikovat, kšeftovat, štempl, koštýř, koštéř, kastrol, rendlík, pánev, huspenina, sulc, šnytlich/šnytlík, špejle, ruksak, šuple, šteláž, regál, pant, flaška, piksla, špachtle, špátle, majzlík, kramle, štafle, cícha, šnek, kandrdas
Tematická oblast #6
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými
Konkrétní témata #6
česko-slovenská mezijazyková homonyma: kapusta - zelí, vodič - řidič, statočný - poctivý, hora - les, kapsa - brašna, pečeň - játra, při - u; slovakismy: horko těžko, chýr, papuče a čižmy
Tematická oblast #7
Lexikografie
Konkrétní témata #7
etymologické slovníky
Tematická oblast #8
Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny
Konkrétní témata #8
statistiky při volbě jazykových prostředků mluvčími
Tematická oblast #9
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #9
jak si pomáháme při skloňování (rod a vzor); kolísání v rodě; j. č. podstatných jmen s druhovým významem (ryba se táhne, pálit cihlu, klást tašku, strom málo rodil); přítomný čas ve významu budoucím / futurální prézens (bratr se na jaře žení); historický prézens (Karel IV. zakládá univerzitu); tvary budoucího času u sloves (bude zpívat × zazpívá); zvratná podoba sloves; kdy je trpný rod vhodnější než činný; druhové číslovky k pomnožným podstatným jménům
Tematická oblast #10
Obecné otázky české stylistiky
Konkrétní témata #10
novotvary snižující stylové hodnoty textu: provést a provádět, realizovat, zavítat, věc a záležitost, akce a proces, trend, prostor k tvůrčí činnosti, platforma, sortiment, paleta, spektrum, prohlubovat, fantastický, příšerný, úžasný apod.; užívání zájmen: tento, tato, toto; užívání adjektiva: následující; tak nějak a další vycpávková slova
Tematická oblast #11
Obecné otázky lexikologie
Konkrétní témata #11
cizí slova; snahy puristů o nahrazení cizích slov českými výrazy (chemie × lučba); obecné poznatky o stáří našich slov; nostratická slova; kritéria pro posuzování vhodnosti neologismů; významová nepřesnost (dělat pacienty, dělat Krkonoše)
Tematická oblast #12
Pravopis – hranice slov v písmu
Konkrétní témata #12
bezpochyby / bez pochyby; kvečeru / k večeru
Tematická oblast #13
Pravopis – slova přejatá
Konkrétní témata #13
pulovr; dumping/dampink apod.
Tematická oblast #14
Původ a význam frazémů
Konkrétní témata #14
Jirka je hotový goliáš; Lenka byla třídní benjamínek; seznam se s naší oddílovou grácií; vy jste ale kuba; je to takový honza; co jen dělá ta káča; je z ní taková nána; pracovat na plné obrátky; bandurský; hurónský řev; vandalské ničení; leží ladem; stojí pánem; těšínská jablíčka; pán z Nemanic; jít na plzeňské; přijít kvůli němu do Kroměříže; přiběhl jako s keserem; hloupý jako pučtok; rozetnout gordický uzel
Tematická oblast #15
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #15
číslovky: padesáté × padesátileté, dvacátá, jednou tolik × dvakrát tolik, vícerý/vícero; konkurence sloves (kopu/kopám, plavat/plovat/plout, zhasnout × zhasit, zvednout/zdvihnout); dezodorans; excitans; expektorans; stimulans; reagens; precedens; koks; keks; mos; nápad; rozlišovač; zavazadelník; Papinův/tlakový hrnec; stříž; obloha; akademie; akademik; riskovat; senáž; tabakismus; odezdikezdismus; zabukismus; sopouch; dymník; rukodělek; servo-; gala; poruchový × úrazový vůz; mdlený; ztěžka × stěží; frankofonní; lehčivo; koulenka; švec; krejčí; ocasné; párek; jednohlasně; jednomyslně; vesměs; atlas; fúrie; sendvič; kolt; brovnink; gobelín/goblén; kaliko; damašek; polka; polonéza; kašmír; perzián; šaratice; šroub × vrut; špička; zevrubný; současný; pohledný; sesterský; bratrský; zajímavý; rychlíkový autobus; obrat, obrátka, obrátkový; poptávkový; samoobslužný; loutková vláda; partyzánský; dříve; spíše; posun významů citově zabarvených slov (hrozně, strašně, děsně, šíleně); dát × nechat; nacházet se; prodělat; otvírat; týn; kandrdas; pulovr; brýle/brejle; grapefruit; hi-fi; show; abonmá; kempink; dialog; kredenc; divan/gauč; válenda; rifle; džínsy (džíny); texasky; ropa; nafta; brikety; bulety; ples; puk a touš; asance; demolice; eskalace; pasportizace; bojkot; přilba × helma; batoh; tlumok; zásuvka; hlemýžď; mizející výrazy: hať, batit, trdlo, zápalka a sirka, chasa, čeledín a pacholek, ratejna, pazderna, šalanda, obrok, kupec a obchodník, čáka; synonyma: práce - dílo - robota, sedlák - rolník -zemědělec, jizba - světnice - pokoj, zdrhovadlo - zip, vindra - groš - krejcar, je švorc - je plonk, zajímat se oč - zabývat se čím, nutno - třeba, který - jenž, protože - poněvadž; čao!; salve; mizera; gauner; darebák; zákeřník; flamendr; dryáčnice; prevít; privát; skřítek; trpaslík; paleček; permoník; broskev; pepř; paprika; kmín; zázvor; brynza; přehršle; špetka; sousto; líha; ližina; osud × osudí; tác; cepín; sapér; klobouk; čepice/čapka; kabát; vesta; kapsa; punčochy; bota; šat/šaty; sukně; košile; kravata; sako; manšestr; kašmír; gabardén; cibelín; popelín; flauš; krep; fresko; finance; banka; galimatyáš; zádrhel; zdvořilý; dvořit se; veřejný; sužovat × zužovat; naschvál; rez
Tematická oblast #16
Rétorika, umění mluvit a jednat s lidmi
Konkrétní témata #16
úspornost vyjadřování × rozvláčnost mluvčích; pozdravy v ustálené podobě; zdvořilost: Co si račte přát?; výzvy v rozkazovacím způsobu / infinitivu, jejich zmírnění (prosím, laskavě); navazování kontaktu mezi mluvčím a adresátem (člověče, vole, volevole, panečku, božínku, podívej se, poslyš)