Detail knihy #45

Zpět
Autor #1
Trávníček, František
Název
Jazykové zákampí
Nakladatel
Krajské nakladatelství v Brně
Rok vydání
1961
ISBN
bez ISBN
Původ
tisk; Host do domu; Jazykové zákampí
Počet stran
130
Průměrná délka kapitoly
2 s.
Řazení kapitol
Tematické
Anotace
Kniha Jazykové zákampí je pokračováním staršího výboru statí (Nástroj myšlení a dorozumění), vydaného za druhé světové války. Jedná se o výbor článků o jazyce publikovaných v časopise Host do domu (a výtah z referátu na konferenci o dětské literatuře 19. října 1960 v Brně), rozdělených do tří oddílů: Původ slov, Ze slovní zásoby socialistického budování a Slova a jazyková kultura. Články vznikaly především z podnětu čtenářů.
Tematická oblast #1
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #1
přivlastňování: den horníka × den horníků; trpné příčestí a jeho adjektivní forma: doprava řízena světly × doprava řízená světly; spojení "několik málo let"; vid: Prodaná nevěsta a Reportáž psaná na oprátce
Tematická oblast #2
Obecné otázky jazykové kultury
Konkrétní témata #2
demokratizace jazyka v dobovém kontextu a její hodnocení
Tematická oblast #3
Obecné otázky lexikologie
Konkrétní témata #3
neexpresivní významové odstíny u expresivních výrazů (snědl × sežral)
Tematická oblast #4
Obecné otázky uměleckého stylu a jeho žánrů
Konkrétní témata #4
stylizace jazyka v dramatu, role hercova přednesu na estetický účin a prostředky k tomu sloužící; role myšlenkové stránky v uměleckém díle, otázky ideologického užívání jazyka v dětské literatuře a poměřování její kvality, výchova mládeže literaturou
Tematická oblast #5
Pravopis – slova domácí
Konkrétní témata #5
důvody pro zachování dvou podob dlouhého u (ú, ů)
Tematická oblast #6
Původ a význam frazémů
Konkrétní témata #6
původ frazémů: nechval prší; zedřít koho; užitná hodnota
Tematická oblast #7
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #7
zákampí; čirý; doklamona; chlapčipoušek/chlapčipouček; lechníček; lepanec/lebanec; ment/menet, menetnější, mentina; nicohlav; paluda, paludovat se; pohostinské podniky a pohostinství; skolek; tejcet/tejcit, tejkat; zápačí; zavazadlo; zmetek; žďár; žmýt; dikobraz; estráda, estrádní; jeselní, jeselský, jeslový lékař; hasič a požárník; kávožitovka/žitokávovka; lidová demokracie; ministryně; mír; mládežník a mládežnictví; nadhodnota, nadpráce, nadvýrobek; nahlásit; nanášet; novátor a novotář; pažravý; první a prvý; stavař a stavbař; leninský a stalinský; pilovat a řezat; správné užívání slova cíl (na základě výskytu spojení "Okres/kraj v cíli" z dobového tisku) a slova žádný (na základě spojení "nemá žádné starosti")
Tematická oblast #8
Skloňování a časování jednotlivých slov
Konkrétní témata #8
otázka spisovnosti u koncovky -ism a ismus (socialism × socialismus); různé způsoby skloňování slova den
Tematická oblast #9
Spisovná výslovnost, kultura mluveného projevu
Konkrétní témata #9
výslovnost slova dikobraz
Tematická oblast #10
Toponomastika
Konkrétní témata #10
pojmenování ulice: Mučednická ulice × Ulice mučedníků; původ jména Palava/Pálava
Tematická oblast #11
Vztah jednotlivců k jazyku
Konkrétní témata #11
jazykový cit jako postoj jedince k jazyku
Obsahuje soupis použité literatury
Ne
Obsahuje věcný rejstřík
Ano