Detail knihy #52

Zpět
Autor #1
Eisner, Pavel
Název
Čeština poklepem i poslechem
Nakladatel
Jaroslav Podroužek
Rok vydání
1948; 1996; 2013
ISBN
bez ISBN
Původ
původní
Počet stran
369
Průměrná délka kapitoly
0,25 s.
Řazení kapitol
Abecední
Anotace
Předchůdcem knihy Pavla Eisnera Čeština poklepem a poslechem byla publikace pro cizince, kterou Eisner vytvořil na základě kapitol uveřejňovaných v novinách. Čeština poklepem a poslechem je shodná s touto knihou metodou a tříděním materiálu, nicméně předkládá bohatší materiál určený hlavně pro rodilé Čechy a zaměřuje se na češtinu (konkrétněji na vybraná slova ze spisovné i lidové češtiny té doby) z významového, zvukového i autorova citového hlediska.
Tematická oblast #1
Antroponomastika
Konkrétní témata #1
Elinka; Fanta; Hejduk; Honza; Chlebeček; Jahoda; Ježíš; Káča; Křikava; Macek; Morana; Opravil; Procházka; Slovanstvo; Outrata; Ženatý
Tematická oblast #2
Jazyková stránka médií
Konkrétní témata #2
nadužívání slov otázka a problém
Tematická oblast #3
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými
Konkrétní témata #3
srovnávání slovní zásoby: batole, kmen, látka, hmota, matice, obnažiti, příští, rudý, ruka, Štědrý den, štěstí, telefon, tělo, trpaslík, umění, vítr, závist, zhoustlý, zmrzlina
Tematická oblast #4
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #4
podstatná jména vespolná - bytost, chudák, churavec, naháč, omrzelec, slepec, spáč, umrlec; devět - plurál za číslovkami 5-9; látková podstatná jména - hrách; pluralia tantum - jmeniny, křtiny, líbánky, lulánky, muka, námluvy, navzdory, nedbalky, oddavky, souchotě, troky, ústrety, váhy, vnitřnosti, vrata; singularia tantum - jíní, obočí; užívání plurálu - mdloby, mety, opletačky, pletky, řečičky, smiřovačky; mrtvola, podbradek - změna mluvnického rodu; řeka, štěkna - mluvnický rod; dvourodost - ocel
Tematická oblast #5
Obecné otázky dialektologie a jazykového zeměpisu
Konkrétní témata #5
slovní zásoba na Moravě: prkno
Tematická oblast #6
Obecné otázky lexikologie
Konkrétní témata #6
názvy měsíců; slovní zásoba jezdectví; slovní zásoba - kočka; slovní zásoba - kůže; dětská slovní zásoba - hačati, papu, spinkati; ňadro - slovní zásoba, sivý - slovní zásoba barev; vařiti - kuchařská slovní zásoba; archaismy: abrahamoviny, alebrž, ašant, báchora, berně, biletář, bohatec, dvorstvo, dýchánek, hofrát, hospodin, chyžka, krpec, medle, nákrčník, nastojte, polosvět, poněvadž, porculán, samospasitelná, varyto, vašnost; synonyma: apatyka, děvy, dostaveníčko, hezký, chátra, chlum, chvost, chyba, kovkop, líce, potyčka, povaleč, pugét, rab, ras, říza, světácký, svíce, tíseň, treperenda, tristní, vytáhlý, ženská, žrádýlko; významový rozdíl: blahorodý × blahosklonný, bol × bolest, bouře × bouřka, břich × břicho, cavyky × ciráty, cestovatel × cestující, čich × čuch, dějiny × dějepis, díl × dílo, dopíti × vypíti, dříví × dřevo, duše × duch, fousy × vousy, chaloupka × chalupa, chlív × stáj, koupel × lázeň, krychle × kostka, kultura × osvěta, kytice × kytka × pugét, lampa × lucerna, mince × peníz, nadšenec × osvícenec × probuzenec, náruč × náručí, nestvůra × stvůra, nitro × vnitro, odrodilec × odpadlík, orchestr × kapela, osvěta × kultura, otrlý × protřelý, pracovník × dělník, prostor × prostora, pysk × ret, role (dvojí), sběratel × sběrač, seč, skandál × škandál, snílek × snivec, studna × studánka, šetrný, šíp × šipka, šlář, tělísko × tělíčko, úskalí × útes, usnouti × uspati, uvelebiti se × velebný, vdáti se × oženiti se, vkusný × chutný, vlas × vous, vlásenka × paruka, zaklíti, zápal × zánět, žíravý × sžíravý, život, žoldnéř × žoldák; přenesení významu: brouk a brouček, dopadnouti, hnida, karafiátek, kořala, kruhy, krůta, léto, lišák, luciper, makovice, malina, mašina, mihule, neotesaný, opice, otravovati - otrava, plácati, pohůnek, posvítiti si, prezent, prostředky, pustiti se do koho, pytlík, salát, saň, sen, smetáček, svoji (budeme svoji), tele, trouba, tulipán, ucho, úskok, vojna, volovina, vrtohlavý, vyčichlý, zahoditi se s kým, žába; augmentativa: nosatý
Tematická oblast #7
Obecné otázky zvukové stránky češtiny
Konkrétní témata #7
výslovnost: akát, buvol, dršťka, hrb, chřest, chřtán, kravál, lpěti, řeřicha, řezník, smršť; zvuková stránka slov (zvukomalebnost, kakofonie): aspoň, alespoň, barabizna, bič, blbnouti, boule, brundibár, břichopas, buben, buňka, couvati, cpáti, cvrček, čamrda, ďas, dávno, dokořán, dráp, drť, drzý, fičeti, fouňa, frmol, habaděj, halama, haluz, haraburdí, havran, hlina, hořknouti, hrdlo - chřtán - krk - srdce, hrst, hrůza, huhňa, hulvát, huňatý, chaluha, chamtivý, chmýří, chrápati, chroptěti, chrpa, chrt, chtíti, chvat, jabloň, jasan, jemný, jeseň, jezero, jihnouti, jinudy, kacabajka, kadeř, kafíčko, klábositi, klenouti, klofati, kmitati, knedlík, kočkodan, komoň, kra, krápník, krk, krůpěj, krysa, kumbál, kvačiti, ladem, laň, lastura, led, lepý, lupen, luštiti, lyšaj, lze, mák, mamlas, matlafousek, motýl, moučník, nájezd, násilí, něha,nemehlo, nuda, nýbrž, obal, oblak, obtíž, ocún, odorat, ohromiti, olovo, otava, pahorek, pach, pandero, paprsek, podnebí, pochodeň, potměchuť, povodí, pozdravení, prožluklý, průsmyk, pupek, pupen, puškvorec, rozkacený, rybník, shvězdění, slunovrat, smrad, smrt, snad, stín, strakamakatý, strž, stud, svar, šťáva, štváč, šuškati, tes, tchyně, tlach, touha, trýzeň, ťululum, úběl, umíráček, únor, úprk, vodotrysk, vodstvo, zajímavý, zář, zavilý, závrať, žaludek, žár, žrout, žula; rýmy: hvězda, jedlík, láska, mudrc - mudřec
Tematická oblast #8
Pragmatika
Konkrétní témata #8
tykání
Tematická oblast #9
Pravopis – velká písmena
Konkrétní témata #9
bůh x Bůh, satanáš
Tematická oblast #10
Původ a význam frazémů
Konkrétní témata #10
baron - To je baron; bene - udělati si bene; drak - Ten člověk je do práce jako drak; harfa - Kam s tou harfou; holičky - nechat někoho na holičkách; umí v tom chodit; chuť - Mít sto chutí; kabát - mít z ostudy kabát; kách - nejsem tak kách; kuchyňka - To je ale kuchyňka; lila - To je mi lila; mluviti z cesty; nebát se a nekrást; neviděti - nevidí si do huby; nouze - z nouze franta dobrý; obouti se do toho; ostuda - mít z ostudy kabát; šípek - jdi k šípku
Tematická oblast #11
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #11
abatyše; akciz; akt; almara; alou; amant; ano; babinec; bagoun; báječný; bakus; bál; bandurská; barva; bařina; bařtipán; bastard; bašibozuk; bašta; baštiti; bažant; bečeti; bejk; beruška; beseda - besídka; bestie; bezecný; bez sebe; běžeti; běžný; bídák; bichle; bílý den; biřmovati; blahobyt; bláto; blb; blondýnka; blud; bluma; bodejť; bordel; bosý; boží dar; bradavice; bradavka; brajgl; brambořík; branka; branže; bratříčkovati se; brav; brojiti; brůna; brunátný; brunhilda; brynda; břeskný; březina; břitký; buclatý; bučeti; buditel; budoár; buchta; bujarý; bulík; canc; cár; cejch; cetka; cimbuří; cítiti; citovka; clo; cop; coura; cucák; cumploch; čacký; čárný, čarovný; částka; čečetka; čeládka; čert; čertiti se; červánek; červený; čeřiti; člověk; člun; čpěti; ďábel; dárek; dáti se; dávati a nadávati; dáviti; dělati; delikates; dělnice; déšť - deště; dirigent; divadlo; divák; diviti se; dlaň; dobrota; dobytek; dodělávati; dohřátý; dojíti; dort; došek; doubrava; doupě; doutník; dovolenej; dračice; dramaturg; drap; drbaný; drdol; dštiti; dřina; důstojník; dvojník; dýka; dým; džungle; elektrika; fábor; fabrikant; facka; fáč; fakan; falešný; fangličkář; fangličkařiti; fantas; fárati; faronka; felák; fena; ferina; fikati; filolog; fintiti se; fištrón; fízl; flotila; fontán; forman; fortel; fořt; fotel; fotočka; fotr; fousáč; frajer; frak; fraucimor; frc; frej - frejíř; funus; fůra; furie; galán; galgán; girgle; grunt; hadice; hádka; hajzl; hakouš; halas; halena; haliti; haló; hamižnost; hampejz; hanba; handl; hapták; hárati; harcovati; hastrman; hedvábí; heftlink; hlad - ty hlade; hlavatý; hledati; hloupý; hluk; hmotař; hmyz; hňup; hochštapler; hokynář; hold; holeček; holedbati se; holka; holota; honěný; horizont; horlivec; horlivý; hoře; houby; hrboun; hrobař; hrubý; hřích - pochříchu; hřmotný; huba; hubatý; hubený; hubička; hulán; hýřiti; hýždě; chce se mi; chlapík; chlastati; chlup; chlupatý jazýček; chmout; choulostivý; choutka; chrabrý; chrám; chřípě; chudina; chvátiti; chytrý; jančiti - janek; jarý; jasnozřivec; jatky; javor; ještěr; jezdec; jinoch; jitro; jitřenka; kabela; kalafuna; kamna; kantor; kapánek; kapka; keťas; kibic; klatba; klekání; klepeto; klípek; klobouk; klokot; kluk; knot; kobalt; kochati; kokrhati; kokrhel; komik; konina; kopnouti; košilatý; koukati z čeho; kralovati; krása; krasavec; kreatura; kredenc; kremonky; kretén; křivda; ksicht; kšeft; kuběna; kuchař; kůň; kupec; kuropění; kurva; kýč; kýhati; labuť; ladný; lahůdka; láje; lakomý; laskati; laskavec; laskominy; laufka; ledy - deště - sněhy; lékárna; lenoška; levoboček; líbati; libový; lichotiti; lichý; lísati se; list; lišej; loktuše; loupežník; luna; lůno; luza; luzný; lyska; madam; machr; máj; majolena; makati; malátný; maminčin; mařena; masy; maškara; mašle; měďárna; meluzína; milostivá; milostnice; milování; moc; muštička; mýti se; mládí; mluvka; mocipán; mordié; moresy; mourek; možný - zámožný; mrkati; mrzeti; nabažiti se a potrpěti si; nace; načichlý; nadutý; nafoukaný; naholas; nahost; náchylný; nájemník; nakvašený; nalézti; nalétnout; nanic; namíchaný; naobědvaný; nápadník; náramně; nářečí; naříkati; nastokrát; nastuditi se; nasupiti se; našinec; nebav; nebožtík; nedochůdče; nedojedek; nedoslýchati; nedovzdělanec; nechutný; někdější; nekřesťanský; nemluvně; nemodlenec; nenávist; nenechavý; nesvár; neurvalý; nevěděti; nevycválaný; nevýprava; noha; novinka; obouti; odzvoniti; ochechule; omáčka; omladice; omrzeti; orlice; orloj; ortel; osinek; osoba; otčina; ovládati; ovzduší; pačesy; panička; párek; pelešiti se; pendrek; perný; peřina; pišišvor; pitomý; pitvati; podnět; pohrobek; pohroma; pochovati; poklesek; pokolení; pokožka; pokrytec; pomilovati; poprsí; porážka; posloužiti; poturčiti; potvora; povaha; práce; pravda; prázdniny; prefatýn; prejt; prchlivý; prodejný; propalovati; protěžovati; pršeti; předati; přepych; příšera; přízeň; přízračný; psina; puntík; puška; pýcha; pyl; randál; rande; ratejna; rejtar; rozkošný; rozumy; ručiti; řád; říje; sběř; sebevrah; selhati; silnice; skopičina; slabina; slečna; služebníček; smeknouti; smlouva; smlouvati; sňatek; soužiti; (mít) spadeno; spílati; spisovatel; spravedlivá; sranda; savec; starost; stavení; strojený; strojiti se; student; stvůra; sudba; surový; sviňák; šediny; šedivý; šelma; škvrně; šlofík; šmahem; štítiti se; švarný; švejkovati; švícko; švitořiti; švižný; tajnosnubný, tajtrlík; tasiti; taškář; tlustý; tma; trafika; trdlo; trunčiti; tupiti; tužiti se; tvrz; tyátr; ublížiti; úbytě; učenec; úchvatný; úkropek; umlknouti; úplněk; ušák; užíti - užívati; užovka; vaditi se; vajíčko; vandrák; varta; vařbuchta; vláda; vlepiti; vlna; vrchní; vrtoch; vřelý; vřesoviště; vyčítati; vydělati; vyjádřiti se; vyjeti si na koho; vymydlený; vynadati; vypasený; vyzouti se z čeho; vyzráti na koho; vyženiti; vzdělanec; vzlykati; vznět; vzpurný; vztek; zachtíti se; zákeřník; zápach; zaplavati si; zaprodanec; zaražený; zášť; zatočiti s kým; zavdati si; záviděti; zazobaný; zdráhati se; země; zhodnotiti; zítra; zlost; znělka; zouti; způsobilý; zubatá; žádný; žádost; žárliti; žebrota; žena; ženáč; ženština; živnost; živočich; žvanec